Seznam řízení ohledně výstavby Tesko

Výstavba na Hájích, firmou ALITEX, spol. s r.o, se sídlem Zelená 259/9, 417 02 Dubí 2 – Běhánky, na pozemcích parc.č. 583/88, 583/89, 583/90, 583/102, 583/103 a 985/1

  1. Územní rozhodnutí vydané na MČ Praha 11
  2. Projednání petice 0,5 % občanů Jižního Města proti výběrovému řízení na prodej nemovistostí v k.ú. Háje (dům Stříbrského) ALITEX, spol. s.r.o., na pozemcích parc. č. 583/88, 583/89, 583/90
  3. Bod 4 Projednání petice 0,5 % občanů Jižního Města proti výběrovému řízení na prodej nemovistostí v k.ú. Háje (dům Stříbrského) ALITEX, spol. s.r.o., na pozemcích parc. č. 583/88, 583/89, 583/90
  4. Zápis z jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí
  5. Zápis z jednání OS HJM s panem starostou Mgr. Mlejnským
  6. Zápis z jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, konaného dne 12.5.2009