Záznam o prodeji Pietního místa s parčíkem na Litochlebském náměstí zastupiteli Prahy 11 za ODS, ČSSD a Občané za svá práva společnosti Tweelingen s akciemi na doručitele. Především si všimněte, jak zastupitelé hlasující pro prodej se nevyjádřili ke konfliktu zájmů, přestože byli vyzýváni občany k vyjádření.

Pietní místo Litochleby

Do 22.6 2010 se mohou občané vyjádřit v rámci zjišťovacího řízení EIA k záměru výstavby 100 m mrakodrapu na místě zeleného parku s pietním místem padlým dvou světových válek, který trojnásobně až pětinásobně převyšuje okolní zástavbu. Vyjádření k záměru mohou podávat občané na odbor Ochrany prostředí MHMP, podrobnosti naleznou na EIA Litochlebský park - regenerace parku a výstavba administrativního centra s občanskou vybaveností, Praha 11- Chodov

Mrakodrap má stát na pozemcích stávající veřejné zeleně, kterou prodává MČ Praha 11 soukromému investoru přes protest tisíce občanů, který vyjádřili i v předané petici zástupcům MČ Praha 11. Mrakodrap zasáhne významně do panoramatu Prahy pro svoji výšku převyšující i nejvyšší stávající objekt v okolí a sice hotel Twin Opatov (65 m). Celá kauza ukazuje v praxi na propracované korupční prostředí vytvořené za dobu vlády ODS, ČSSD na Praze 11, v následujících bodech:

Samotné podklady pro EIA zpracované za peníze investora budí pochyby. Známý hrobař Jižního Města již z předcházejících kauz včetně EIA Milíčov doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc, který je odpovědný za posouzení zachování estetické a přírodní hodnoty shledává následující výhody:

Pan docent má skutečně svérázné estetické cítění, ale je v souladu se zájmy svého zákazníka. Ptám se Vás spoluobčané, jak dlouho ještě necháme ze sebe dělat různými podnikavci hlupáky? V rámci nastartovaného procesu EIA se může každý občan vyjádřit k záměru do 22.6. 2010, využijme tuto příležitost.

Ing. Jiří Štyler

OS Chodov

Prodej pietního místa Chodov-Litochleby

příklad tunelování majetku Prahy 11,

Za pouhých 1 581Kč/m² byl prodán MČ Praha 11 pietní háj u Litochlebského náměstí, o celkové výměře 6 765 m2 , který leží v samotném srdci Jižního Města. Přitom dnešní běžná cena dosahuje až 8 333 Kč/m2, takže MČ Praha 11 prodělala jen na tomto prodeji přes 45 milionů Kč. Finanční škoda je obrovská, ale morální nevyčíslitelná. Lipová alej dnes tvoří centrum pietního místa, pod stromy jsou umístěny pomníky padlým hrdinům občanů Chodova a Litochleb v první a druhé světové válce. Pietní místo přežilo světovou válku, budování komunismu, ale nepřežilo současnou hrabivost. Vedle piety místo sloužilo jako parčík pro oddych obyvatel okolní panelové zástavby a Chodova.

Je naprosto nepřijatelné, aby na Praze 11 byly prodávány pomníky, hroby, zelené plochy ve správě MČ Praha 11, jen proto, že nejsou ziskové a naopak jejich údržba je nákladem. Tento příklad je ukázkou totálního morálního selhání, ale pro peněžní ztrátu i selháním správy svěřeného veřejného majetku koalicí ODS a ČSSD na Praze 11.

Prodej pozemků prosadili koaliční zastupitelé za ODS a ČSSD na Zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 21.ledna 2010 přes protest místních občanů vedených OS Chodov a opozičních zastupitelů vedených Ing. Soukupovou a Ing. Krautwurmem, členů OS Hezké Jižní Město. Proti prodeji rozhodně vystupovala i zastupitelka, bývalá starostka za ODS paní Šorfová s Ing. Popovem a bývalý starosta, dnes zastupitel Ing. Jírava i zastupitelé KSČM. Paradoxem zůstává, že koaliční zastupitelé prosadili prodej naslepo:

a nepřidali se k opozici, která žádala zajištění základních informací o prodeji včetně podmínek v kupní smlouvě. Navíc prodej pozemků v době krize je vždy nevýhodný a byl by ospravedlnitelný jen pokud je rozpočet MČ Praha 11 před bankrotem. Pochybnosti vzbuzuje i samotné hlasování. Koaliční zastupitelé byli vyzváni opozicí v souladu s jednacím řádem , aby uvedli, zda jsou/nejsou při hlasování podjatí, to znamená, zda mají/nemají podíl ve společnosti nabyvatele. Cílem žádosti bylo informovat o případném osobním prospěchu - podjatosti zastupitelů z prodeje majetku MČ Praha 11. Hlasování bylo koalicí znemožněno, což vyvolává jen další pochybnosti.

Postup je učebnicovým příkladem českého tunelování veřejných prostředků, kde právně formálně korektním způsobem byla připravena MČ Praha 11 o desítky milionů Kč a nikdo nenese odpovědnost. Osoby, které připravily prodejní smlouvu o vlastním prodeji nerozhodovaly a koaliční zastupitelé, kteří prodej schválili, zase naznali vlastní obsah připravované prodejní smlouvy, pravděpodobně jim ke schválení stačí vidina volitelného místa na volební kandidátce.Velmi arogantně se zachoval samotný starosta pan Mlejnský, který pozval občany na projednání bodu na Zastupitelstvo na 12:30 a přitom na samotném Zastupitelstvu prosazoval, aby bod byl projednán před příchodem pozvaných občanů, aby je vyloučil z diskuse.

Zde bylo opět zneužito skutečnosti, že většina stávajících veřejných zelených ploch na Praze 11 není z pohledu Územního plánu chráněna před zastavěním, protože není označena zkratkou PP – Parky a parkově upravené plochy.

Tento příklad prodeje je jen položkou ze seznamu pozemků plánovaných k prodeji na Praze 11 současnou koalicí do voleb a to přes zjevnou nevýhodnost v době hospodářské krize. Za tuto situaci, ale nejsou odpovědní jen koaliční zastupitelé ODS a ČSSD, ale i obyvatelé Prahy 11, kteří je zvolili. Je jen věcí pravděpodobnosti do jaké míry jsou koaliční strany podporovány prostředky z těchto neprůhledných prodejů, které mohou využívat při volební propagaci a jiných akcích pro své voliče  jakoby zadarmo – ve skutečnosti přijdou voličům jako daňovým poplatníkům velmi draho.

Bližší infromace naleznete na :

 1. Jak radniční koalice ODS a ČSSD pod vedením pana starosty Mlejnského vybrala společnost Tweelingen pro stavbu mrakodrapu na Jižním Městě
 2. EIA Litochlebský park - regenerace parku a výstavba administrativního centra s občanskou vybaveností, Praha 11- Chodov
 3. Vraťme Radnici Praha 11 občanům - Pietní místo Litochleby
 4. Videozáznam mimořádného zasedání Zastupitelstva 9.4.2010, 1.část
 5. Videozáznam mimořádného zasedání Zastupitelstva 9.4.2010, 2.část
 6. prof. Erazim Kohák - Vzdor nad pomníky
 7. Ivo Šmoldas - Prodej pietního místa Litochleby
 8. Chodovští se bouří kvůli pomíku válečných hrdinů - ČT 24/
 9. Schůzka ohledně prodeje se starostou MČ Praha 11 Mgr. Mlejnským
 10. Místo společnosti Tweelingen bude prý vlastník Sdružení legionářů, takže zase soukromý subjekt
 11. Tragikomické projednávání prodeje na Zastupitelstvu MČ Praha 11 21.11. Praha 11

 12. Prodej pozemku s Pietním místem část 1
 13. Prodej pozemku s Pietním místem část 2
 14. Prodej pozemku s Pietním místem část 3
 15. Prodej pozemku s Pietním místem část 4
 16. Prodej pozemku s Pietním místem část 5